Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Лични данни

,

Уважаваме правото ви на конфиденциалност. Няма да предоставим името и
имейл адреса ви на никой друг, освен на организаторите на мисиите, в които
се записвате, с цел по-добра организация и комуникация по инициативите.
Горното не изключва задълженията ни по българското законодателство за
съдействие на държавни органи. За цялостна информация по обработката на личните ви данни може да разгледате нашите Политики за поверителност.

ИМЕЙЛ

Ще пишем на имейла ви, само ако имаме важна причина да се свържем с вас.
Ще ви изпращаме съобщения, свързани само с активности на
сайта  timeheroes.org , които ви интересуват. Ще се постараем тези мейли да не
са много.
Можете да се отпишете от всички наши бюлетини, за които сте се
регистрирали, по всяко време.

ТЕХНОЛОГИЯ/СИГУРНОСТ

TimeHeroes.org ползва cookies, за да ви разпознава (анонимно) и следи
поведението на потребителите на сайта съгласно Политиките ни за
поверителност. Използваме тази информация, за да направим сайта по-
добър.
TimeHeroes.org може да записва IP адреса ви. Бихме ползвали тази
информация само, за да предотвратим измами, уловим проблеми и съберем
демографска информация (анонимно).
Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за
оторизация, за да поддържаме сигурността на вашата информация.
Информацията за вас, която имаме, се пази с firewall-и и е достъпна само до
ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я
предоставят на трети лица.
Въпреки тези мерки, достъпът до личната ви информация в интернет не може
да бъде 100% защитен.

СЪБИТИЯ

TimeHeroes не носи никаква отговорност за случването на събитията,
информацията за които публикува, както и за евентуални щети, инциденти и
други, възникнали по време на провеждането им.

СЪЗДАТЕЛИ НА СЪБИТИЯ

Съгласявайки се с нашите Условия за сътрудничество, Условия за ползване и
Политики за поверителност, създателите на събития в TimeHeroes.org се
съгласяват, че няма да използват некоректно Вашите лични данни. Некоректна употреба е всяка употреба, различаваща се от изрично указаната в съответната кауза („Мисия“) или отклоняваща се от нуждите на каузата.

ОБЩИ

TimeHeroes.org си запазва правото да променя тези условия за сигурност по
всяко време.
TimeHeroes.org си запазва правото да предостави информацията за вас, която
има, когато тя е изискуема от закона и когато сметне, че това е необходимо,
за да защити своите права, съгласно Политиката ни за поверителност.
Можете да изтриете личната си информация от сайта, като влезете в профила
си в системата.
Не е разрешено лица под 18 години да ползват сайта без надзор от родител
или настойник, като последният е отговорен за действията на
малолетните/непълнолетните лица, ползващи сайта без надзор.

ЗА ВЪПРОСИ

Ако имате въпроси, пишете ни на [email protected].