Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

НЧ "Съзнание 1927" - Долни Вадин

5,0

Информация:

Народно читалище "Съзнание - 1927" в с. Долни Вадин е общностен център, който поддържа, опазва и разпространява народните обичаи и традиции, развива и обогатява културния живот в селото, разширява знанията и интересите на гражданите, изпълнява социална и образователна дейност, подпомага интегрирането на социално изолирани групи, осигурява достъп до информация в населеното място, развитието на младежки дейности, разработва и изпълнява проекти, инициира местни инициативи, сътрудничи с местни и държавни органи, граждански и неправителствени организации.

Мисии:

Facebook страница