Стандартен шрифт | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Институт за здравни активности и технологии

4,9

Информация:

Интересъм на екипа на ИЗАТ е насочен в областта на здравните грижи, социалните услуги, психологичната подкрепа в подпомагане на социалната интеграция, личностната и трудова реализация и изява в различни сфери на живота на хора в неравностойно положение.

Мисии:

Институт за здравни активности и технологии

Facebook страница

Уеб сайт