Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Council of Refugee Women in Bulgaria

4.6

Information:

“Съветът на жените бежанки в България” помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Ние подкрепяме правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и за своето семейство независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

Missions:

Council of Refugee Women in Bulgaria

Facebook page

Website