Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Council of Refugee Women in Bulgaria

4.6

Information:

Съветът на жените бежанки в България е създаден през май 2002 г. от група признати жени бежанки. Мисията му е да подпомогна новопризнати бежанци и особено жените бежанки в процеса на тяхната първоначална адаптация и интеграция в българското общество.

Missions:

Council of Refugee Women in Bulgaria

Facebook page

Website