Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Съвет на жените бежанки в България

4,6

Информация:

“Съветът на жените бежанки в България” помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Ние подкрепяме правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и за своето семейство независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

Мисии:

Съвет на жените бежанки в България

Facebook страница

Уеб сайт