Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Съвет на жените бежанки в България

4,6

Информация:

Съветът на жените бежанки в България е създаден през май 2002 г. от група признати жени бежанки. Мисията му е да подпомогна новопризнати бежанци и особено жените бежанки в процеса на тяхната първоначална адаптация и интеграция в българското общество.

Мисии:

Съвет на жените бежанки в България

Facebook страница

Уеб сайт