Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

ATD Fourth World

4,5

Информация:

ATD (All Together in Dignity) Fourth World (Заедно в името на достойнството Четвърти свят) е движение за солидарност сред и с помощта на най-маргинализираните семейства по цял свят.

ATD Fourth World събира хора от различни обществени групи, които мислят, действат и живеят заедно. Организацията е активна в 34 страни. Дейността й се основава на концепцията за достъп до знания за всички, която е начин за преодоляване на крайната бедност.

Присъствието на ATD Fourth World в България започна в края на 2015 г. Нашата цел не е да стартираме нови проекти, а да научим повече от хората и групите, които вече работят за преодоляването на крайната бедност, като реализират инициативи в Източна и Югоизточна Европа.

ATD Fourth World е международна неправителствена организация, която няма никакви политически или религиозни обвързаности.

Мисии:

ATD Fourth World

Twitter: @ATD4thworld

Facebook страница

Уеб сайт